12.5.6. Napisati program koji za učitani datum određuje sutrašnji datum:

Opis rješenja: Februar u prestupnoj godine ima 29 dana. Prestupna godina je ona koja je djeljiva sa 400 ako i one koje su djeljive sa 4 a nisu djeljive sa 100.

Listing programa:

PROGRAM p12502001;
USES 
 WinCRT;
VAR
 dan: 1..31;
 mjesec: 1..12;
 godina: 1900..2100;
 brojdana: 28..31; {broj dana u mjesecu}
BEGIN
 WRITE('Dan mjesec godina ');
 READLN(dan, mjesec, godina);
 CASE mjesec OF
  1,3,5,7,8,10,12: brojdana := 31; 
  4,6,9,11: brojdana := 30;
	2: IF (godina MOD 400 = 0) OR ((godina MOD 4 = 0) AND (godina MOD 100 <>0)) THEN
	   brojdana := 29
	  ELSE
		 brojdana := 28;
 END; {case}	   
 IF dan < brojdana THEN
  dan := dan + 1
 ELSE
  BEGIN
   dan := 1;
   IF mjesec < 12 THEN
    mjesec := mjesec + 1
    ELSE
     BEGIN
      mjesec := 1;
      godina := godina + 1
     END;
  END;
 Write(dan, '. ', mjesec, '. ', godina, '. ');
END.

Ispis na ekranu:

Index