12.5.6. Napisati program za pretvaranje decimalnog u rimski zapis broja (standardan zapis npr.4 se piše IV).

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12502003;
USES 
 WinCRT;
VAR
 broj: 1..5000;
BEGIN
 WRITE('Broj');
 Readln(broj);
 Write('Rimski broj ');
 WHILE broj >= 1000 DO
  BEGIN
   Write('M');
   broj := broj - 1000;
  END;
 IF broj >= 900 THEN
  BEGIN
   Write('CM');
   broj := broj - 900;
  END;
 IF broj >= 500 THEN
  BEGIN
   Write('D');
   broj := broj - 500;
  END;
 IF broj >= 400 THEN
  BEGIN
   Write('CD');
   broj := broj - 400;
  END;
 WHILE broj >= 100 DO
  BEGIN
   Write('C');
   broj := broj - 100;
  END;
 IF broj >= 90 THEN
  BEGIN
   Write('XC');
   broj := broj - 90;
  END;
 IF broj >= 50 THEN
  BEGIN
   Write('L');
   broj := broj - 50;
  END;
 IF broj >= 40 THEN
  BEGIN
   Write('XL');
   broj := broj - 40;
  END;
 WHILE broj >= 10 DO
  BEGIN
   Write('X');
   broj := broj - 10;
  END;
 IF broj = 9 THEN
  BEGIN
   Write('IX');
   broj := broj - 9;
  END;
 IF broj >= 5 THEN
  BEGIN
   Write('V');
   broj := broj - 5;
  END;
 IF broj = 4 THEN
  BEGIN
   Write('IV');
   broj := broj - 4;
  END;
 WHILE broj >= 1 DO
  BEGIN
   Write('I');
   broj := broj - 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index