12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12710036;
USES
 WinCRT;
VAR
 i, n, k: Integer;
 znak :-1..1;
 s, p: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 znak := 1;
 s := 0;
 p:=1;
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   IF i mod 3 = 0 THEN 
    BEGIN
     s := s + znak * k * p;
     znak := -znak;
    END;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('s=',s:4:0);
END.

II Varijanta
PROGRAM p12710036_2;
USES
 WinCRT;
VAR
 i,n, k: Integer;
 s, p, s1, s2 , p1: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 s := 0;
 s1:=0;
 s2:=0;
 p:=1;
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   IF i mod 6 = 0 THEN 
    s1 := s1 + p * k;
   IF i mod 6 = 3 THEN 
    s2 := s2 + p * k;
   i := i + 1;
  END;
 s := s2 - s1;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index