12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

  k + 0  
  k + 1  
  k + 2  
  ...  
  k + k = 2k  
s = s +
k + i  

Listing programa:

PROGRAM p12900045;
USES
 WinCRT;
VAR
 i, k: Integer;
 s : Real;
BEGIN
 Write('k= ');
 Readln(k);
 s := 0;
 i := k; 
 REPEAT
  s := s + i;
  i := i + 1;
 UNTIL i > 2*k;
 Writeln('s=', s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index