12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12910036;
USES
 WinCRT;
VAR
 i, n, k: Integer;
 znak :-1..1;
 s, p: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 znak := 1;
 s := 0;
 p:=1;
 i := 1;
 REPEAT
  p := p * i;
  IF i mod 3 = 0 THEN 
   BEGIN
    s := s + znak * k * p;
    znak := -znak;
   END;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('s=',s:4:0);
END.

II Varijanta
PROGRAM p12910036_2;
USES
 WinCRT;
VAR
 i,n, k: Integer;
 s, p, s1, s2 , p1: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 s := 0;
 s1:=0;
 s2:=0;
 p:=1;
 i := 1;
 REPEAT
  p := p * i;
  IF i mod 6 = 0 THEN 
   s1 := s1 + p * k;
  IF i mod 6 = 3 THEN 
   s2 := s2 + p * k;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 s := s2 - s1;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Index