CHR - vraĉa ASCII vrijednost koja odgovara brojnoj vrijednosti

FUNCTION CHR(vrijednost:<BYTE>):<CHAR>;

Ispisati znakove iz ASCII tabele (od koda 33 od koda 255)

Tabela d.7. CHR - funkcija

Listing programa

PROGRAM pCHR;

VAR

  i: INTEGER

BEGIN

  FOR i := 33 TO 255 DO

    WRITELN('Vrijednost',i:4,' Znak ',CHR(i));

END.

Listing programa:

PROGRAM pCHR;
USES
  WinCrt;
VAR
  i: INTEGER
BEGIN
  FOR i := 33 TO 255 DO
    WRITELN('Vrijednost',i:4,' Znak ',CHR(i));
END.

Index