DEC - umanjuje vrijednost promjenljive za navedeni korak.
PROCEDURE DEC(vrijednost:<Redni tip> [, dekrement : LONGINT]);

Ispisati desetice od 100 do 50 unazad.

Tabela d.10. DEC - procedura

Listing programa

Opis

PROGRAM Smanji;

Zaglavlje

VAR

 

  i : INTEGER;

Broj

BEGIN

 

  i := 100;

Početna vrijednost

  WHILE i > 49 DO

Petlja

    BEGIN

 

      WRITELN(i);         

Ispis

      DEC(i,10);         

Smanji za 10

    END;

Kraj petlje

END.

Kraj programa

Ispis na ekran poslije izvo|enja programa:
100
90
80
70
60
50

Listing programa:

PROGRAM pDEC;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 i := 100;
 WHILE i > 49 DO
  BEGIN
   WRITELN(i);     
   DEC(i,10);     
  END;
END.

Index