INC - Uvećaj vrijednost promjenljive za navedeni korak.
Sintaksa: PROCEDURE INC(vrijednost:<RedniTip>[,increment:<LONGINT>]);

Ispis brojeva djeljivih sa 3 od 3 do 20.

Tabela d.14. INC - procedura

Listing programa

Opis

PROGRAM pINC;

Zaglavlje

VAR

 

  i : INTEGER;

Broj

BEGIN

 

  i := 3

Početna vrijednost

  WHILE i < 20 DO

Petlja

    BEGIN

 

      WRITELN(i);         

Ispis

      INC(i,3);         

Uvečaj za 3

    END;

Kraj petlje

END.

Kraj programa

 Listing programa:

PROGRAM pINC;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 i := 3
 WHILE i < 20 DO
  BEGIN
   WRITELN(i);     
   INC(i,3);     
  END;
END.

Index