MOD - Ostatak cjelobrojnog dijeljenja.

Ostatak dijeljenja sa 2 je provjera parnosti, a ostatak dijeljenja sa 10 je izdvajanje zadnje cifre.

Privjeriti djeljivost brojeva 1-9 sa 2 tj. ispisati Ostatak dijeljenja sa 2 u intervalu 1-9. Ostatak dijeljenja sa 2 se ispisuje naredbom MOD 2. Ispisati ostatak dijeljenja sa 10 u intervalu 1-9.

Listing programa:

PROGRAM Mod1;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ostatak dijeljenja sa 2 interval 1-9');
 FOR i := 1 TO 9 DO
  WRITELN(i, ' MOD 2 = ' ,i MOD 2);

 WRITELN('Ostatak dijeljenja sa 10 interval 1-9');
 FOR i := 1 TO 9 DO
  WRITELN(i, ' MOD 10 = ' ,i MOD 10);
END.

Izvođenje programa:

 

Primjer2

Privjeriti djeljivost brojeva od 123-132 sa 2 tj. ispisati Ostatak dijeljenja sa 2 u intervalu 123-132. Ostatak dijeljenja sa 2 se ispisuje naredbom MOD 2. Ispisati ostatak dijeljenja sa 10 u intervalu 123-132.

Listing programa:

PROGRAM Mod2;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ostatak dijeljenja sa 2 interval 123-132');
 FOR i := 123 TO 132 DO
  WRITELN(i, ' MOD 2 = ' ,i MOD 2);

 WRITELN('Ostatak dijeljenja sa 10 interval 123-132');
 FOR i := 123 TO 132 DO
  WRITELN(i, ' MOD 10 = ' ,i MOD 10);
END.

Izvođenje programa:

Index