PRED - Vraĉa prethodnu vrijednost rednog tipa.
Sintaksa: FUNCTION PRED(vrijednost:<RedniTip>): <Kao Argument>;

Tabela d.20. PRED - funkcija

Listing programa

Ekran

Opis

PROGRAM Prethodni;

 

Naslov

VAR

 

 

  i:(crn, plav, siv);

 

String

BEGIN

 

 

  WRITELN('Prethodni od plav je',PRED ('plav'));          

Prethodni od plav je crn

Redno

  WRITELN('Prethodni od siv je',PRED ('siv'));

Prethodni od siv je plav

mjesto

END.

 

Kraj

Listing programa:

PROGRAM pPRED;
USES
  WinCrt;
VAR
  i:(crn, plav, siv); 
BEGIN
  WRITELN('Prethodni od plav je',PRED ('plav'));           
  WRITELN('Prethodni od siv je',PRED ('siv'));
END.

Index