SUCC - Vraća slijedeću rednu vrijednost.
Sintaksa: FUNCTION SUCC(vrijednost:<RedniTip>): vrijednost<RedniTip>;

Tabela d.28. SUCC - funkcija

Listing programa

Opis

PROGRAM Naredbi;

Zaglavlje

VAR

 

  i:(crn, plav, siv, bijel);

Redni tip

BEGIN

Početak

  FOR i :=crn TO siv DO

 

    WRITELN(i,' naredni ', SUCC(i));

 

END.

Kraj programa

Ispis na ekran poslije izvođenja programa:
crn naredni plav
plav naredni siv
siv naredni bijel

Listing programa:

PROGRAM pSUCC;
USES
  WinCrt;
VAR
  i:(crn, plav, siv, bijel);
BEGIN
  FOR i :=crn TO siv DO
    WRITELN(i,' naredni ', SUCC(i));
END.

Index