14.4. Ispisati dvocifrene brojeve sa istim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem dvije FOR petlje, petlja u petlji. Provjera da li su cifre iste se izvodi u unutrašnjoj petlji logičkim izrazom i=j.

Listing programa:

PROGRAM dvoc14_4;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   IF i=j THEN
    WRITELN('i= ', i , ' j= ', j, ' dvocifreni broj ', i,j);
END.
   

Izvođenje programa:

Daljnji rad: Napisati programa sa dvije for petlja sa različitim opsegom od ovog zadatka.

Index