14.5. Ispisati sve dvocifrene brojeve sa različitim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen kao prethodni uz promjenu logičkog izraza: i<>j.  Kao što se vidi izvođenju program nema brojeve 77, 88 kao ni 99. Prethodni dvocifreni brojevi sa istim ciframa (11, do 66) takođe nisu ispisani.

Listing programa:

PROGRAM dvoc14_5;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   IF i<>j THEN
    WRITELN('i= ', i , ' j= ', j, ' dvocifreni broj ', i,j);
END.
   

Izvođenje programa:

Daljnji rad: Napisati programa sa dvije for petlja sa različitim opsegom od ovog zadatka.

Index