14.7. Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom većom od 6. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen u naredbi IF j > 6 THEN (brojevi sa drugom cifrom većom od 6).  To su brojevi 17, 18, 19, 27, 28, ...

Listing programa:

PROGRAM p14111007;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   IF j > 6 THEN
    WRITELN('i= ', i , ' j= ', j, ' dvocifreni broj ', i,j);
END.

Index