14.8. Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom manjom od 4. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen u naredbi IF j < 4 THEN (brojevi sa drugom cifrom manjom od 4).  To su brojevi 10, 11, 12, 13, 20, 21, ...

Listing programa:

PROGRAM p14111008;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   IF j < 4 THEN
    WRITELN('i= ', i , ' j= ', j, ' dvocifreni broj ', i,j);
END.

Index