14.9. Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je suma cifara manja od 5. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen u naredbi IF i + j < 5 THEN (brojevi čija je suma cifara manja od 5).  To su brojevi 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30, ...

Listing programa:

PROGRAM p14111009;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   IF i + j < 5 THEN
    WRITELN('i= ', i , ' j= ', j, ' dvocifreni broj ', i,j);
END.

Index