14.11. Ispisati dvocifrene brojeve djeljive sa 2 (parnih).

Opis rješenja: Koristi se IF naredba. Provjera djeljivosti se izvodi po principu da li je ostatak dijeljenja sa 2 jednak nuli (naredba MOD).
Primjeri parnosti:
0 MOD 2 = 0
1 MOD 2 = 1
2 MOD 2 = 0
3 MOD 2 = 1
4 MOD 2 = 0

Listing programa:

PROGRAM dvoc14_11;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 10 TO 99 DO
  IF i MOD 2 = 0 THEN
   WRITELN('parni = ', i);
END.
   

Izvođenje programa:

Index