14.12. Ispisati dvocifrene brojeve koji nisu djeljivi sa 2 (neparnih).

Opis rješenja: Provjera djeljivosti se izvodi po principu da li je ostatak dijeljenja sa 2 različit od nule (naredba MOD).
Primjeri parnosti:
0 MOD 2 = 0
1 MOD 2 = 1
2 MOD 2 = 0
3 MOD 2 = 1
4 MOD 2 = 0

Listing programa:

PROGRAM dvoc14_12;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 10 TO 99 DO
  IF i MOD 2 <> 0 THEN
   WRITELN('neparni = ', i);
END.
   

Izvođenje programa:

Index