14.14. Ispisati dvocifrene brojeve koji nisu djeljivi sa 3.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti se izvodi po principu da li je ostatak dijeljenja sa 3 različit od nule (naredba MOD). Primjeri ostatka dijeljenja sa 3:
0 MOD 3 = 0
1 MOD 3 = 1
2 MOD 3 = 2
3 MOD 3 = 0
4 MOD 3 = 1
5 MOD 3 = 2
6 MOD 3 = 0

Listing programa:

PROGRAM dvoc14_14;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 10 TO 99 DO
  IF i MOD 3 <> 0 THEN
   WRITELN('nisu djevljivi sa 3 = ', i);
END.
   

Izvođenje programa:

Index