14.1.. Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je cifra jedinica 6 (koristi dvije petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen u naredbi IF j = 6 THEN (brojevi sa cifrom jedinica jednakom 6).  To su brojevi 16, 26, 36, ..., 96

Listing programa:

PROGRAM p14111022;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   IF j = 6 THEN
    WRITELN('i= ', i , ' j= ', j, ' dvocifreni broj ', i,j);
END.

Index