14.1.. Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je cifra jedinica 6 (koristi jednu petlje i jedna IF naredba).

Opis rješenja: Zadatak je riješen u naredbi IF i MOD 10 = 6 THEN (brojevi sa cifrom jedinica jednakom 6).  To su brojevi 16, 26, 36, ..., 96

Listing programa:

PROGRAM p14111023;
USES
  WinCrt;
VAR
  i, j : INTEGER;
BEGIN
  FOR i := 10 TO 99 DO
    IF i MOD 10 = 6 THEN
      WRITELN('Cifra jedinica 6 ', i);
END.

Izvođenje programa:

Index