14.24. Izračunati sumu dvocifrene brojeva koji nisu djeljivi sa 3.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti se izvodi po principu da li je ostatak dijeljenja sa 3 različit od nule (naredba MOD). Za provjeru ostatka koristi se naredba MOD. Za slučajeve kad je ostatak ralučiti od 0 izračunava se kumulativna suma s:=s+i jer su to brojevi koji nisu djeljivi sa tri. Primjeri ostatka dijeljenja sa 3:
0 MOD 3 = 0
1 MOD 3 = 1
2 MOD 3 = 2
3 MOD 3 = 0
4 MOD 3 = 1
5 MOD 3 = 2
6 MOD 3 = 0

Listing programa:

PROGRAM dvoc14_24;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, s : INTEGER;
BEGIN
 s := 0;
 FOR i := 10 TO 99 DO
  IF i MOD 3 <> 0 THEN
   s := s + i;	
 WRITELN('suma koji nisu djeljivi sa tri = ', s); 
END.
   

Izvođenje programa:

Daljnji rad:

Index