14.3.. Izračunati proizvod neparnih dvocifrene brojeva (nisu djeljivih sa 2).

Opis rješenja: Koristi se IF naredba. Provjera djeljivosti se izvodi po principu da li je ostatak dijeljenja sa 2 različit od nule (naredba MOD). Proizvod se izračunava kumulativni proizvod p := p * i;.

Listing programa:

PROGRAM p14313002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
 p : Real;
BEGIN
 p := 1;
 FOR i := 10 TO 99 DO
  IF i MOD 2 <> 0 THEN
  BEGIN
   p := p * i;	
   WRITELN(i, ' Proizvod parnih = ', p);
 END;
END.

II Varijanta
PROGRAM p14313002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, exp : INTEGER;
 p : Real;
BEGIN
 p := 1;
 exp := 0;
 FOR i := 10 TO 99 DO
 BEGIN
  IF i MOD 2 <> 0 THEN
   BEGIN
    p := p * i;
    IF p > 100 THEN
     BEGIN
      p := p / 100;
      exp := exp + 2;
	   END
    ELSE
     BEGIN
       p := p / 10;
       exp := exp + 1;
     END;
   END;
  WRITELN(i, ' Proizvod parnih = ', p , ' * 10 EXP ', exp);
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Index