14.3.. Izračunati proizvod dvocifrene brojeva kod kojih pri djeljenju sa 3 je ostatak 2.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti se izvodi IF i MOD 3 = 2 THEN . Proizvod se izračunava kumulativni proizvod p := p * i;.

Listing programa:

PROGRAM p14313008;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,exp:integer;
 p:real;
BEGIN
 p := 1;
 FOR i := 10 TO 99 DO
  IF i MOD 3 = 2 THEN 
   p := p * i;	
 WRITELN('Proizvod /pri djeljenju sa 3 ostatak 2/= ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index