14.3.. Prebrojati dvocifrene brojeve djeljivih sa 3.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti se izvodi IF i MOD 3 = 0 THEN . Početna vrijednost brojča je 0 a broj se izračunava kumulativnim brojačem br := br + 1;

Listing programa:

PROGRAM p14314018;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, br : INTEGER;
BEGIN
 br := 0;
 FOR i := 10 TO 99 DO
  IF i MOD 3 = 0 THEN 
   br := br + 1;	
 WRITELN('Djeljivih sa 3 ', br);
END.

Ispis na ekranu:

Index