14.4.. Ispisati trocifrene brojeve sa tri petlje.

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem tri FOR petlje, petlja u petlji. Vanjska petlja je za ispis cifre stotica, a unutrašnja za ispis cifre desetica i jedinica.

Listing programa:

PROGRAM p14411001;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 9 DO
  FOR j := 0 TO 9 DO
   FOR k := 0 TO 9 DO
    WRITELN('trocifreni broj ', i,j,k);
END.

Ispis na ekranu:

Index