14.5. Ispisati trocifrene brojeve sa jednom petljom.

Opis rješenja: Zadatak je riješen korištenjem jedne FOR petlje. Vrijednosti varijable i se mijnjaju od 100 do 999.

Listing programa:

PROGRAM p14511001;
USES
  WinCrt;
VAR
  i : INTEGER;
BEGIN
  WRITELN(' trocifreni brojevi sa jednom petljom');
  FOR i := 100 TO 999 DO
    WRITELN(i);
END.

Index