14.. Ispisati sve trocifrene brojeve sa većom prvom cifrom od druge (koristi jednu petlju).

Opis rješenja: Provjera da li je prva cifra veća od druge cifre se izvodi logičkim izrazom IF a > b THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14511005;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, n : INTEGER;
BEGIN
 FOR n := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := n DIV 100;
   b := (n - a*100) DIV 10;
   c := n MOD 10;
    IF a > b THEN
     WRITELN('Prva veca od druge ', n);
  END;
END.

Index