14.. Ispisati sve trocifrene brojeve sa drugom cifrom većom od 6 (koristi jednu petlju).

Opis rješenja: Provjera se izvodi logičkim izrazom IF b > 6 THEN.

Listing programa:

PROGRAM p14511007;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, n : INTEGER;
BEGIN
 FOR n := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := n DIV 100;
   b := (n - a*100) DIV 10;
   c := n MOD 10;
  IF b > 6 THEN
   WRITELN('veca prva od druge cifra ', n);
  END;
END.

Index