14.5.. Ispisa trocifrtiene brojeve čija je suma prve dvije cifre parna (jedna petlja).

Opis rješenja: Provjera da li je suma prve dvije cifre parna se izvodi logičkim izrazom IF (a + b) MOD 2 = 0 THEN. Suma mora biti u zagradi da bi se formirao jedan broj a naredba MOD čini cjelinu i zato nema potrebe za drugom zagradom.

Listing programa:

PROGRAM p14511021;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, i : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := i DIV 100;
   b := (i - a*100) DIV 10;
   c := i MOD 10;
    IF (a + b) MOD 2 = 0 THEN
     WRITELN('suma prve dvije cifre parna ', i);
  END;
END.

Index