14.5.. Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je prva veća od suma druge dvije cifre (jedna petlja).

Opis rješenja: Provjera da li je suma prve dvije cifre veća od treće se izvodi logičkim izrazom IF (a + b) > c THEN. Suma mora biti u zagradi da bi se formirao jedan broj.

Listing programa:

PROGRAM p14511029;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, i : INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 100 TO 999 DO
  BEGIN
   a := i DIV 100;
   b := (i - a*100) DIV 10;
   c := i MOD 10;
    IF (a + b) > c THEN
     WRITELN('suma prve dvije veca od trece ', i);
  END;
END.

Index