abc PASCAL - Quiz - 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL i MOD 3 = 2
ostatak djeljenja sa 3 je 2
i je djeljivo sa 2
i je djeljivo sa 3
i = 3