abc PASCAL - Quiz - 5. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc PASCAL Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
Deklaracije i definicije
Ispis
Ime
Sistemska naredba
Pridruživanje