abc PASCAL - Test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Dozvoljeno je da ime varijable sadrži razmak?
Zavisi od tipa.
Nije.
Da.
Može konstanta.