abc PASCAL - Test sa slikama - 2. dio

Pitanje broj: 1

Od navedena 4 termina "BVAR, END, DVA, INTEGER" izaberi ispravno ispisana 2 imena:
END, DVA
BVAR, DVA
DVA, INTEGER
END, INTEGER
BVAR, INTEGER
BVAR, END