abc PASCAL - Test bez slika - 2. dio

Pitanje broj: 1

Dozvoljeno je da ime varijable sadrži donju crtu (_)?
Nije.
Može konstanta.
Zavisi od tipa.
Da.