abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 1 + ROUND (-11.7 + 2) , izaberi tačan rezultat:
14
-9
10
13