abc PASCAL - Test sa slikama - 3. dio

Pitanje broj: 1

Za izraz 1 + ROUND (-2.1) * 2 + 2 , izaberi tačan rezultat:
1
-1
0
4