abc PASCAL - Test bez slika - 4. dio

Pitanje broj: 1

a MOD 2 = 0
ostatak je veći od 2
ostatak je 2
a je djeljiv sa 2
a nije djeljiv sa 2