abc PASCAL - Test sa slikama - 5. dio

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
Ispis
Pridruživanje
Ime
Deklaracije i definicije
Sistemska naredba