abc PASCAL - Test sa slikama - 5. dio

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
CONST
USES
END
BEGIN
WRITELN
PROGRAM