abc PASCAL - Test bez slika - 5. dio

Pitanje broj: 1

Koja programska linija će prouzrokovati grešku u programu na slici?
Ime
Sistemska naredba
Deklaracije i definicije
Pridruživanje
Ispis