abc PASCAL - test - izbor

Redni broj testa: 1

Dozvoljeno je da ime varijable bude rezervisana riječ?
Nije.
Da.
Zavisi od tipa.
Može konstanta.