4. Uporedan ispis zadataka sa 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja)

4.8. Brojač br := br + 1;

 

 

Index