4. Uporedan ispis zadataka sa 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja)

4.10. Uporedani zadaci sa IF naredbom 3 petlje i mod d = (><) 0

 

Index