4. Uporedan ispis zadataka sa 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja)

4.7. Proizvod P := P * i;

 

 

Index