Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL" - Tri petlje

Poslije pojedinačnog izučavanja petlji korisno je da se predstave rješenja se različitim petljama na taj način se olakšava usvajanje specifičnosti pojedinih petlji.

abc PASCAL - tri petlje, postupak:

  1. abc PASCAL sajt.
  2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
    tri petlje
  3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Tri petlje:
  1.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja


Organizacija sajta     Index