Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL" - Zajedničke odlike zadataka

Zajedničke odlike zadataka se koriste da se uoči sličnosti i različitosti rješenja različitih zadataka istom petljom.

abc Algoritmi - Zajedničke odlike zadataka, postupak:

  1. abc PASCAL sajt.
  2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
    Zajedničke odlike zadataka
  3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Zajedničke odlike zadataka:
  1.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
  2.   WHILE petlja
  3.     WHILE petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
  4.   REPEAT petlja
  5.     REPEAT-UNTIL petlja- Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.


Organizacija sajta     Index