Colors

Kartica "Color" je prva u prozoru "Colors", i pomocu nje korisnik odredjuje prvu i drugu radnu boju kojom ce raditi bilo pomocu "klizaca", odnosno horizontalnog "scroll bar"-a ispod odgovarajuceg kanala (zavisno od moda u kojem se radi), zatim direktnim unosenjem vrijednosti u polje kraj odgovarajuceg kanala ili odabiranjem pomocu "pipete" iz spektra boja na dnu prozora. Na ova tri nacina dobija se vizuelni prikaz dobijene boje lijevo od anala. Tamo su prikazane prva i druga radna boja.

Opcije koje se mogu mijenjati pomocu trokutica su vrsta "klizaca" kojim se odabira boja. Tako kanali mogu pripadati: RGB, CMYK, HSB, Lab... paleti. Druga opcija je mjenjanje izgleda palete u dnu prozora.

Primjer ima redukovane boje jer GIF format ne moze da prikaze cijeli spektar boja.

[naslovna]  [filteri]  [toolbar]