UVOD

home page

 

Mapirana slika

 

Mapirana slika je poseban oblik slike na koju ako dovedete pokazivač miša prikazaće se objašnjenje tog određenog dijela slike. Ukoliko se pored objašnjenja kursor pretvori u ručicu, znajte da se radi o hiperlinku i da pritiskom na sliku možete automatski otići na lekciju koja objašnjava taj dio slike.