8.1.. Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 1 do 5 FOR petljom.

Opis programa: Funkcija range generiše prirodne brojeve u opsegu od 0 do proslednje vrednosti umanjene za 1. Za ovaj zadatak se navodi prva vrijednost 1 (range(1)), te za krajnju vrijednost se navodi 5+1 tj. range(5+1).
N a p o m e n a: Ako bi napisali range(1, 5) generisaće se brojevi 1,2,3,4. Kompletna for naredba je for i in range(1, 5+1): .

Tekstualni algoritam:
1. za i = 1 do 5 radi
1.1. ispis vrijednosti promjenljive i (print(i))

Listing programa:

# 08111005
print("1 do 5")
for i in range(1, 5+1):  # ponavljanje za i=1 do i=5 - pocetak petlje
    print("i =", i)      # ispis broja na ekran

Ispis na ekranu:

Index