8.2.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Kreiranje prirodnih brojeva se izvodi petljom for(int i=1; i<=10; i++). Izračunavanje dvostrukih vrijednosti se izvodi izrazom 2*i naredbi print(2*i).

Opis programa:

Listing programa:

# 08211009
# dvostruke vrijednosti prvih N prirodnih brojeva
print("Dvostruke vrijednosti prvih N prirodnih brojeva")
 
n = int(input("Unesite broj n = "))
 
print("Brojevi su : ")    
  
i = 1                         # pocetna vrijednost kontrolne varijable i = 1 
while i <= n:                     # dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje
  print("i =", i, " dvostruka vrijednost =", 2 * i) # dvostruke vrijednosti broja na ekran
  i = i + 1                     # sljedeca vrijednost kontrolne varijable i

Ispis na ekranu:

Index