8.2.. Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rjeĊĦenja:

Opis programa:

Listing programa :

# Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. 

print("Ispis od 20 do 5")
i = 20        # pocetna vrijednost kontrolne varijable i = 20
while i <= 5:     # dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje
  print("i =", i)  # ispis broja na ekran
  i = i - 1     # slijedeca vrijednost kontrolne varijable i

Ispis na ekranu:

Index